Kết quả xổ số trực tiếp - TIN TỨC THỂ THAO 247 - Xổ số Bình Dương - Kết Quả Xổ Số

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
26 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
43 135 ngày (27.00%) 150 lần ( 1.14%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
34 135 ngày (27.00%) 156 lần ( 1.18%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
92 135 ngày (27.00%) 155 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
96 135 ngày (27.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
70 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
46 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
13 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
40 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
66 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
38 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
95 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
91 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42 129 ngày (25.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
72 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
64 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
04 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
74 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
67 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
10 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
79 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
55 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
01 123 ngày (24.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
57 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
56 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
48 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
58 122 ngày (24.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
31 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
50 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
62 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
16 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
22 122 ngày (24.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.05 lần/ngày (104.92%)
68 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
18 120 ngày (24.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
20 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
60 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
21 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
12 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
30 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
19 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
90 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
08 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
37 117 ngày (23.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
44 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
54 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
93 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
52 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
06 116 ngày (23.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
51 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
53 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
61 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
71 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
87 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
17 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
41 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
05 115 ngày (23.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
84 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
39 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
83 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
65 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
03 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
76 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
29 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
32 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
89 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
15 112 ngày (22.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
82 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
35 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
94 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
00 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
99 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
25 111 ngày (22.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
49 111 ngày (22.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.23 lần/ngày (122.52%)
59 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
77 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
88 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
80 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
24 109 ngày (21.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
85 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
78 109 ngày (21.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
75 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
09 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
33 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
07 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
23 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
11 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
97 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
14 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
86 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
27 104 ngày (20.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
47 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
02 103 ngày (20.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
98 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
69 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
81 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
73 100 ngày (20.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
28 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
63 96 ngày (19.20%) 104 lần ( 0.79%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
45 92 ngày (18.40%) 106 lần ( 0.80%) 1.15 lần/ngày (115.22%)

- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, Ae888, https://ae808.net/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188 DMCA.com Protection Status | Copyright http://www.newsbanglar24.com - 2022
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất